Hur funkar det med ljud.

Vi kommer att arbeta med vad ljud är och hur det funkar med ljud på olika sätt.

Begrepp som vi kommer att ta upp och som du ska lära dig:

Ljudvåg, frekvens, svängningstid, ton, ultraljud, infraljud, eko, resonans, ljudnivå, buller, tinnitus.

Följande kommer vi att arbeta med och som du ska kunna förklara:

 • Hur uppkommer ljud och hur transporteras ljud?
 • Varför är det tyst i rymden?
 • Hur fort färdas ljud och varför har det olika hastighet i olika materia?
 • Inom vilken frekvens som vi människor kan höra.
 • Vad eko är samt hur det används.
 • Vad skillnaden är mellan en ton och buller.
 • Vad skillnaden är mellan höga och låga toner.
 • Vad skillnaden är mellan starka och svaga toner.
 • Vad resonans är.
 • Vad ljudnivån mäts i samt hur vi som människor upplever ökningen.

Ni kommer också att redovisa för ett fenomen som ni ska redovisa inför klassen.

 • Vad är ljud och hur uppstår det. Vad menas med en ljudkälla?
 • Vad är resonans – Vad gäller för att det ska bli resonans.
 • Olika typer av ljud – Vad är det för skillnad på dem och hur uppstår det.
 • Kan man släcka ljus med ljud? Varför
 • Vad är skillnaden på ett högt och lågt ljud?
 • Vad är skillnaden på ett svagt och ett starkt ljud.

Redovisningssätt väljer ni  själva powerpoint, göra film, poster eller något annat sätt.

Här kan du se lärandematrisen för avsnittet.

larandematris-ljud

Här hämtar ni mallen med begrepp som ni ska kunna.

begreppsmall-ljud

begreppsmall-ljud-ifylld

Planering 8F

Ti29/11 Arbeta med att titta på korta filmer samt befästa vad de olika begreppen står för.

Vad är en ljudkälla?

Vad är ljud? Vad kommer ljudet från?

Hur fort går ljudet?

Vad är det som gör att olika ljud låter olika?Hur fungerar ljudvågorna? Olika typer av ljud ( Vad är infraljud och ultraljud Hur är ljudet som vi hör)

Vad är skillnaden på en hög och låg ton samt ett svagt och ett starkt ljud?

Vad menas med hertz

 

Laboration när det gäller ljud i halvklass

On 30/11 Arbeta med att titta på korta filmer samt befästa vad de olika begreppen står för.

Varför är ljudet snabbare i vatten?

Hur låter ljuden i rymden?

Hur snabbt färdas ljuden i rymden?

Vad menas med eko?

Hur många gånger kan ljudet studsa innan det dör ut?

Vad är resonans?

Kan man släcka ljus med ljud?

Vad är det som gör att vi hör?

Må 5/12 Arbeta med det fenomen – fråga som man fått i gruppen.

Litet läxförhör

Ti 6/12 Arbeta med det fenomen – fråga som man fått i gruppen.

Laboration på halvklass.

On 7/12 Redovisa sitt arbete inför klassen

 

Planering 8G

On 30/11 Laboration på ljud. Halvklass
To 1/12 Arbeta med att titta på korta filmer samt befästa vad de olika begreppen står för.

Vad är en ljudkälla?

Vad är ljud? Vad kommer ljudet från?

Hur fort går ljudet?

Vad är det som gör att olika ljud låter olika?Hur fungerar ljudvågorna? Olika typer av ljud ( Vad är infraljud och ultraljud Hur är ljudet som vi hör)

Vad är skillnaden på en hög och låg ton samt ett svagt och ett starkt ljud?

Vad menas med hertz

 

 

Fr 2/12 Arbeta med att titta på korta filmer samt befästa vad de olika begreppen står för.

Varför är ljudet snabbare i vatten?

Hur låter ljuden i rymden?

Hur snabbt färdas ljuden i rymden?

Vad menas med eko?

Hur många gånger kan ljudet studsa innan det dör ut?

Vad är resonans?

Kan man släcka ljus med ljud?

Vad är det som gör att vi hör?

 

 

Må 5/12 Arbeta med det fenomen – fråga som man fått i gruppen.

 

Litet läxförhör

Att välja på att redovisa:

Resonans – Vad är resonans. Hur uppstår det?

Hur uppstår ljud? Vad är ljud?

Hur färdas ljud?

Skillnad låga och höga toner.

To 8/12 Arbeta med det fenomen – fråga som man fått i gruppen.
Fr 9/12 Redovisa inför klassen

 

Kamratrespons text ” Ärftlighet – Evolution”

Nu har ni skrivit klart era olika texter som handlar om ärftlighet och evolution. För att texterna ska bli så bra som möjligt så ska ni få ge varandra kamratrespons. Hämta hem lärandematrisen. Läs texten som ni har fått och kontrollera vilka kriterier som den uppfyller. Färglägg allt som ni anser finns med i texten. Skriv sedan minst en sak som de har gjort bra och minst en sak som de kan göra för att förbättra sin text. När ni är klara så spara lärandematrisen i Onedrive och dela med dem som ni har gett kamratrespons till samt med Maria Lindqvist.

Exempel på matris:

bild-larandematris

larandematris-text-till-hemsidan

Ni har sedan möjlighet att förbättra er egen text utifrån matrisen innan jag tittar på den. Förbättringarna ska vara klara senast, måndagen den 7 november,( 8F )och måndagen den 14 november ( 8G).

Lycka till! / Maria

Lista på vilka texter som ni ska ge kamratrespons på:

lista-pa-kamratrespons