Kamratrespons text ” Ärftlighet – Evolution”

Nu har ni skrivit klart era olika texter som handlar om ärftlighet och evolution. För att texterna ska bli så bra som möjligt så ska ni få ge varandra kamratrespons. Hämta hem lärandematrisen. Läs texten som ni har fått och kontrollera vilka kriterier som den uppfyller. Färglägg allt som ni anser finns med i texten. Skriv sedan minst en sak som de har gjort bra och minst en sak som de kan göra för att förbättra sin text. När ni är klara så spara lärandematrisen i Onedrive och dela med dem som ni har gett kamratrespons till samt med Maria Lindqvist.

Exempel på matris:

bild-larandematris

larandematris-text-till-hemsidan

Ni har sedan möjlighet att förbättra er egen text utifrån matrisen innan jag tittar på den. Förbättringarna ska vara klara senast, måndagen den 7 november,( 8F )och måndagen den 14 november ( 8G).

Lycka till! / Maria

Lista på vilka texter som ni ska ge kamratrespons på:

lista-pa-kamratrespons

 

Anpassning Lucifer och Jonas

Anpassning

Släktträd

Släktträd är en översiktlig karta över en släkt i en form av en trädstruktur. Vissa arter har bildas ur äldre arter och det gör det möjligt att skapa ett släktträd. I släktträdet kan man se hur arter utvecklas ur ett och samma ursprung.

Skillnader och likheter

Många djur ser olika ut på utsidan men på insidan ser man att dem har likheter som betyder att dem är släkt. De skillnaderna på utsidan visar hur de har anpassat sig till olika miljöer. Om man kollar på en Val, människa och en fladdermus så kan man se släktskapet mellan dem. Om man kollar på skelettdelarna i fenor, armar och vingar. Det är nästan samma skelettdelar men dem har ändrats sig för att dem har anpassat sig till dem miljöerna dem lever i. Vatten, Land och luft.

Anpassning till miljö

Föreställ dig en nattfjäril som ligger och vilar på en trädstam under dygnets ljusaste timmar. Trädstammarna har många olika nyanser för de har lavar på sig. Vingarna på fjärilen är också ljusa och spräckliga. Detta effektiva camouflage gör att fjärilen har mycket mindre chans att bli fågel mat.

DNA

Vad är DNA?

Frågor: Hur kommer det sig att vi människor, djur och växter ser så annorlunda ut?

Hur är informationen lagrad?

Hur är DNA uppbyggt?

Var finns DNA?

Svar: Det är för att allt DNA är olika uppbyggt. Allt DNA är uppbyggda av fyra olika kvävebaser A=Adenin, T=Tymin, C=Cytosin och G=Guanin. Kvävebaserna är alltid ihopsatt

dna-1020670_960_720

bildkälla: Tumisu CC0 Public Domain

a med en speciell kvävebas: T med A och C med G. De här kvävebaserna bygger upp DNA molekylen. Det är som pusselbitar består alltid av samma. Kvävebaser sitter med en dubbel helix som består av proteiner.

DNA finns i allt som är en organism. Organism är en levande varelse med en egen ämnesomsättning/ en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material. Dna-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism. Det betyder att allt som är en organism har DNA i sig. Informationen är lagrad i tre olika steg. Steg 1 Transkriptionen kopieras en gens sekvens av nukleotider i en DNA- molekyl till en motsvarande sekvens i en RNA- molekyl. Steg 2 Transporteras RNA- molekylen från cellkärnan till ribosomerna i cell där proteintillverkning ska äga rum. Steg 3 (sista steget) Paras varje kodon i mRNA- molekylen ihop meden viss version av en tRNA- molekyl som bundits med en aminosyre- molekyl av rätt sort.

Begrepp: Transkriptionen= Är den process med genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA.

RNA= Riobonukleinsyra är en makromolekyl som finns i alla levande organismer, men finns mest i kortlevande molekyler som en del virus, t.ex. hiv. DNA har en dubbelhelix och det har inte RNA därför lever kortlevande molekyler kortare än de molekyler som har ett DNA.

Ribosomerna är de enzymer i cellerna där långa kedjor av aminosyror bildas och utgör de centrala steget i proteinsyntesen.

mRNA= det är mRNA- molekylerna som informationen i cellkärnans DNA förs över till riobsomerna. ( mRNA = Budbärar- RNA)

tRNA= som har till uppgift att transportera- RNA- molekylen till ribosomerna i cellen för att användas i proteinsyntessen.

Aminosyre är en kemisk förening som både amingrupp och en karboxylgrupp (20 aminosyror som proteiner vanligtvis består av)

Proteinsyntesen= är den process i cellen som tillverkar proteiner.

Nukleotider= är den molekylära byggstenar som DNA och RNA är uppbyggda av.

Eleonora och Jack 8G

 

Tvillingar av Tim och Jacob

Hur kommer det sig att två syskons tvillingar kan vara nästan exakt lika dana i medan två andra syskons tvillingar inte ens har samma kön eller utseende och hårfärg? Här är svaret på den frågan.

Det blir enäggstvillingar om ett ägg delar sig och det blir två barn. Enäggstvillingar är som två kopior av varandras alltså lika dana gener. Men det blir inte lika dana när det blir vuxna för att livet och miljö påverkar utseende och egenskaper.

Tvåäggstvillingar är som vanliga syskon. Tvåäggstvillingar kommer från två olika ägg som har befruktats samtidigt och det är från två olika spermier.

Bilden är tagen av: Jonn Leffmann

Licens: CC by 3.0

Klara & Elisa Evolution

Evolution är en process som förändrar levande organismers egenskaper. Detta leder till att arter anpassar sig bättre till miljön de lever i. Organismerna behöver inte bli bättre utan de blir bara mer välanpassade. T.ex. små skogsmöss, skulle de bli stora skulle rovfåglar se dem bättre och just därför är de små. Någon gång i tiden har de varit större men för att anpassa sig har de över tiden blivit mindre.

En ny art kan uppstå genom att artens miljö kan ha separerats, kontinenten kan ha delat sig eller det kan ha växt en bergskedja emellan. Då kan arten börja anpassa sig på olika sätt och då kan det uppstå nya arter. Så en art kan bli två olika arter genom att något separerar deras miljö och arten i två delar.Bildresultat för evolution

På 1800-talet var det många forskare som började tänka på evolution. De studerade evolutionsläran och Charles

Darwin var en av de forskare som var mest framgångsrik.

Fossiler:

Anledningen till att forskarna märkte av evolution är för att de märkte att fossilerna såg annorlunda ut än vad de skulle göra. Fossiler är spår av växter och djur som har bevarats i sten och berg. Det är möjligt för organismerna att bli bevarade som fossiler för att efter deras död, lagras de i slam.

Mutation:

Mutation är när gener plötsligt förändrar sig. Sker det ett misstag när celler delar sig skapas istället en mutation, mutation kan också ske från strålning från solen. Om mutationen sker i könscellerna hos någon av föräldrarna förs egenskapen vidare men om den sker i någon utan de andra cellerna, stannar egenskapen hos föräldern/föräldrarna.

Är det en dålig mutation sorteras den bort av det sexuella urvalet, vilket är om man hittar någon att para sig med eller inte. Dock om det är en bra mutation förs den vidare.

En mutation kan också leda till att arten kan anpassa sig bättre till miljön som t.ex. om mutationen ger gasellen mer snabbhet och bättre skyddsfärg, går troligtvis det anlaget i arv.

Källor:

Spektrum biologi, liber (Författare Fredrik Holm)

Titano biologi (Författare Anders Henriksson)

http://www.bioresurs.uu.se/myller/biomangfald/evolution1.htm

http://genteknik.nu/genetisk_variation/

Licens: CreativeCommons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_evolution.svg

Ärftliga sjukdomar – Ansela och Bianca

 

 

Blödarsjukan och färgblindhet är ärftliga sjukdomar, dvs att dessa sjukdomar kan föras över och kan ärvas. Blödarsjukan är ett samlingsnamn på sjukdomar där blodet har svårt att levra sig i och det kan föras över till ens barn, däremot så drabbas pojkar av blödarsjuka (och färgblindhet) oftare än vad tjejer gör, det är cirka 800 män som får blödarsjuka medan det är ett fåtal kvinnor som drabbas utav det.

Att pojkarna drabbas mer beror delvis på X-kromosomerna, tjejer har 2 X -kromosomer och killar har 1 X – kromosom och 1 Y – kromosom. Blödarsjukan (och färgblindhet) är sjukdomar som kan ha genetiska fel som då ärvs med X-kromosomen. Har killen fel på sin enda X-kromosom så får han sjukdomen, men eftersom tjejer har 2 x – kromosomer så måste tjejen ha fel på båda x – kromosomer för att kunna ha den sjukdomen

.

14372291_1173113132726807_4644249919410666458_o

Färgblindhet

 

Färgblindhet är liknande som blödarsjukan. De ärvs på samma sätt, att det är fel på X – kromosomen, just därför är det mer killar som drabbas av färgblindhet. 8% av männen har svårt att se röda och gröna nyanser.

 

( F = normalt färgseende, Dominant

f = röd – grön färg, Recessivt)

Mammans anlag på färgseende är F och f, dvs att mammans bägge x-kromosomer har ett dominant anlag och ena har ett recessivt anlag.

Pappans anlag på färgseende är att X kromosomen har F och Y kromosomen har inget anlag just för att dessa ärftliga sjukdomar förs vidare genom X kromosomen.

 

14424812_1173119516059502_7124304090938722630_o